Stará Boleslav Pěší trasy:

Trasa   SB1 – 10 km

Ze startu se dáte doleva po chodníku ke zdymadlu, u kterého odbočíte doleva po schodech na modrou značku, po níž projdete HLUCHOVEM a HOUŠŤKOU až narazíte na žlutou značku. Dáte se po ní doprava, přejdete nadjezd přes dálnici a budete pokračovat ven ze Staré Boleslavi. Po cca 2 km se v pravoúhlém odbočení žluté doprava dáte doleva (odbočení bude označeno šipkami doleva) a po žlutém fáborkovém značení cca po 0,5 km dojdete k železniční trati. Odbočíte doleva a dojdete k silnici, kde narazíte na zelenou značku. Dáte se po ní doleva a dojdete až do Staré Boleslavi, kde cca 200 m za náměstím je po levé straně CÍL (tělocvična s hřištěm, poznáte to i podle jídelny „U Karla IV“, která je v průčelí u silnice a zároveň podle vyvěšeného baneru „Podzimní stezka Polabím“).

SBP_1_10.jpg
Trasa   SB2 – 14.5 km

Ze startu půjdete doleva přes most a Labe do BRANDÝSA NAD LABEM. Za mostem se dáte doprava a po 300 m přijdete na křižovatku cest. Dáte se druhou cestou zprava, která je kostkovaná a viditelně stoupá. Tou dojdete ke hřbitovu a po chodníku hlavní silnice se dáte doprava a po cca 200 m odbočíte doleva směrem k nemocnici. Kolem ní projdete a budete pokračovat za nemocnicí šikmo doleva. Dojdete k silnici za níž jsou nové bytovky. Přejdete silnici a kolem pravé bytovky budete pokračovat cca 300 m po cyklotrase č.8196 směr POPOVICE. V levotočivé zatáčce opustíte cyklostezku a půjdete polní cestou rovně až dojdete na silnici na konci obce POPOVICE. Přejdete silnici a cca 50 m za křížkem odbočíte doprava a místní šikmou komunikací budete pokračovat až na silnici, která Vás odbočením doleva dovede do obce STARÝ BRÁZDIM. Hned na začátku obce odbočíte doleva na polní cestu s červenou turistickou značkou, která vede na vyvýšeninu zvanou KUCHYŇKA, kde je od 9,15 hod. do 14 hod. KONTROLA – 6,8 km (na vrchol vede od silnice červený trojúhelníček). Pak se vrátíte zpět do vesnice (možnost občerstvení včetně jídla v restauraci u Vernerů – od 11 hod. – a sem by byla v případě špatného počasí i přesunuta kontrola) a u rozcestníku turistického značení se vydáte po červené doleva směr Jenštejn. Cca po 1 km odbočíte doleva na cyklostezku č. 8196, po níž dojdete do POPOVIC. Při vstupu do obce na silnici odbočíte doprava a po 200 m zase doleva na silnici, která Vás dovede k rybníku v části HRUŠOV (dobrá možnost odpočinku u vody), kde se napojíte na HRUŠOVSKÉ  STROMOŘADÍ a budete pokračovat po cyklotrase č.8196. A odtud se již po stejné trase přes Brandýs nad Labem vrátíte do cíle ve STARÉ BOLESLAVI.

SBP_2_14.jpg
Trasa   SB3 – 21 km

    Až na kontrolu KUCHYŇKA shodné s trasou 15 km. Pak se vrátíte zpět do vesnice (možnost občerstvení včetně jídla v restauraci u Vernerů – od 11 hod. – a sem by byla v případě špatného počasí i přesunuta kontrola). Z rozcestníku půjdete doleva po červené směr PODOLANKA, JENŠTEJN. Po 1 km se zároveň napojíte i na cyklostezku č. 8196. Přijdete do CVRČOVIC, kde odbočíte z červené doprava a po cyklotrase č. 8196 budete pokračovat do PODOLANKY. V Podolánce na rozcestí cyklostezek odbočíte doleva a po cyklotrase 0034 přejdete hlavní silnici a souběžně s červenou značkou dojdete do JENŠTEJNA, kde je samokontrola u vchodu na zříceninu hradu (razítko u pokladny). Z Jenštejna budete pokračovat po červené značce přes hlavní silnici opět do CVRČOVIC, kde se k červené připojí cyklotrasa č. 8196. Po ní odbočíte cca po 800 m za Cvrčovicemi  doprava a po účelové komunikaci dojdete do POPOVIC. Při vstupu do obce na silnici odbočíte doprava a po 200 m zase doleva na silnici, která Vás dovede k rybníku v části HRUŠOV (dobrá možnost odpočinku u vody), kde se napojíte na HRUŠOVSKÉ  STROMOŘADÍ a budete pokračovat po cyklotrase č. 8196. A odtud se již po stejné trase přes Brandýs nad Labem vrátíte do cíle ve STARÉ BOLESLAVI.

SBP_3_21.jpg
Trasa   SB4 – 27.5 km

Až na kontrolu KUCHYŇKA shodné s trasou 15 km. Pak se vrátíte zpět do vesnice (možnost občerstvení včetně jídla v restauraci u Vernerů – od 11 hod. – a sem by byla v případě špatného počasí i přesunuta kontrola). Z rozcestníku půjdete po červené přes obec směr MIŠKOVICE. Po obejítí obce půjdete stále po červené k silnici směr Veleň, přejdete ji ale po cca 200 m odbočíte z červené doleva na účelovou komunikaci, která Vás dovede do PŘEZLETIC, kde se dáte doprava po cyklotrase 0034 k zámku CTĚNICE. Odtud se trochu vrátíte a ve směru doprava se napojíte na žlutou značku, která Vás dovede do VINOŘE. Tady se napojíte na červenou, půjdete doleva a dojdete do JENŠTEJNA, kde je samokontrola u vchodu na zříceninu hradu (razítko u pokladny). Z Jenštejna budete pokračovat po červené značce přes hlavní silnici opět do CVRČOVIC, kde se k červené připojí cyklotrasa č. 8196. Po ní odbočíte cca po 800 m za Cvrčovicemi  doprava a po účelové komunikaci dojdete do POPOVIC. Při vstupu do obce na silnici odbočíte doprava a po 200 m zase doleva na silnici, která Vás dovede k rybníku v části HRUŠOV (dobrá možnost odpočinku u vody), kde se napojíte na HRUŠOVSKÉ  STROMOŘADÍ a budete pokračovat po cyklotrase č. 8196. A odtud se již po stejné trase přes Brandýs nad Labem vrátíte do cíle ve STARÉ BOLESLAVI.

SBP_4_27.jpg

ČASOVÁ AKTIVIZACE KONTROLNÍCH  STANOVIŠŤ

„KUCHYŇKA“ ve STARÉM BRÁZDIMU : 09,15 – 14,00 hod.

S A M O K O N T R O L A :

  • pokladna zříceniny hradu JENŠTEJN (razítko hradu)

POMOC v NOUZI : telefon 725 566 282