Trasa   N1 – 19 km - krátká

Po modré do LOBKOVIC – dále po zelené na břeh Labe – do KOSTELCE N.L. až pod most, odbočit doprava pod silnici na cestu k fotbalovému hřišti. Hřiště obejít a zezadu fotbalového hřiště je u klubovny vodáků KONTROLA do 13,30 hod. – poté pokračovat na náměstí na zelenou a jít do ZÁRYB až na břeh Labe – po břehu Labe po zelené po cyklostezce 2.Labská po břehu Labe až do BRANDÝSA N.L. k mostu – přejít Labe a pokračovat do STARÉ BOLESLAVI, kde cca 250 m před náměstím je po pravé straně Jídelna u Karla IV. Za ní ve dvoře je sokolovna, kde je CÍL. U vchodu je umístěn v průčelí baner Podzimní stezka Polabím.

Trasa   N2 – 23 km - střední

Ze startu jako trasa N 1 až za ZÁRYBY, kde u studánky u Světice odbočit ze břehu po zelené doprava a pokračovat až do BRANDÝSA N.L. pod zámek k mostu, přejít most a na jeho konci u zdymadla sejít doprava dolů a pokračovat po modré do HOUŠTKY a dále po modré až do ulice VESTECKÁ, v ní odbočit po ní doleva do centra STARÉ BOLESLAVI, bez značení projít na zelenou a doleva po ní projít kolem autobusového náměstí přes náměstí a cca 250 m za ním ve směru na BRANDÝS N.L. je po levé straně Jídelna u Karla IV. Před ní ve dvoře je sokolovna, kde je CÍL. U vchodu je umístěn v průčelí baner Podzimní stezka Polabím.

Trasa   N3 – 30 km - dlouhá

Ze startu jako trasa N 1 až do BRANDÝSA N.L. k mostu a pokračovat dále po modré cyklostezce po pravém protiproudním břehu do TOUŠENI, přejít TOUŠEŇSKOU LÁVKU do KÁRANÉHO, pokračovat po červené na most přes JIZERU v NOVÉM VESTCI, kde je KONTROLA, napojit se doleva na modrou a po ní pokračovat až ke zdymadlu ve STARÉ BOLESLAVI, odbočit doprava a pokračovat do STARÉ BOLESLAVI, kde cca 250 m před náměstím je po pravé straně Jídelna u Karla IV. Za ní ve dvoře je sokolovna, kde je CÍL. U vchodu je umístěn v průčelí baner Podzimní stezka Polabím.