Trasa   N1 – 18 km

Ze startu půjdete doleva k rozcestníku před železničním mostem a dáte se doprava na modrou turistickou značku a po ní dojdete do Lobkovic, kde se napojíte doleva na zelenou turistickou značku a po pravém protiproudním břehu dojdete přes Jiřice až do Kostelce nad Labem pod most přes Labe. Projdete pod mostem přes Labe a vlevo od budovy půjdete cestou zatáčející doprava. Po 100 m narazíte u fotbalového hřiště na KONTROLU, která je tam do 13,45 hod. (viz mapka). U ní vstoupíte na cyklostezku, projdete okraj Kostelce a dále po ní půjdete po pravém protiproudním břehu po zelené turistické značce přes Záryby až na začátek Brandýsa nad Labem, pak dále uličkami podél vodního kanálu až pod zámek. Tam odbočíte doleva na most a budete pokračovat do Staré Boleslavi, kde cca 200 m před náměstím je po pravé straně CÍL (tělocvična s hřištěm, poznáte to i podle jídelny „U Karla IV“, která je v průčelí u silnice a zároveň podle vyvěšeného baneru „Podzimní stezka Polabím“).

NP_1_18.jpg
Trasa   N2 – 24 km

     Až na kontrolu v KOSTELCI  NAD LABEM shodné s trasou 18 km. Poté půjdete do města přes které budete pokračovat v přímém směru až k železničnímu přejezdu (13 km). Před ním však odbočíte doleva a budete pokračovat po místní komunikaci s odbočením po 1,5 km po silnici směr POLERADY. Před vstupem do vesnice odbočíte doprava a budete pokračovat po silnici směr Brázdim. Po 1 km dojdete na křižovatku, kde se dáte doleva a po 300 m dojdete k obci VELIKÝ BRÁZDIM, kde odbočíte doprava na stezku, která vás po chvíli dovede do STARÉHO BRÁZDIMU, kdy kolem zvonice dojdete na silnici, k restauraci u Vernerů. U ní se dáte doleva a pokračujete na konec obce, kde odbočíte doprava na polní cestu, která vede na vyvýšeninu zvanou KUCHYŇKA, kde je na od 9,15 do 14 hod. KONTROLA (na vrchol vede od silnice červený trojúhelníček). Pak se vrátíte zpět do vesnice (možnost občerstvení včetně jídla v restauraci u Vernerů – od 11 hod. – a sem by byla v případě špatného počasí i přesunuta kontrola) a u rozcestníku turistického značení se vydáte po červené doleva směr Jenštejn, ale cca po 1 km odbočíte doleva a po účelové komunikaci, která je zároveň cyklostezkou č. 8196 dojdete do POPOVIC. Při vstupu do obce na silnici odbočíte doprava a po 200 m zase doleva na silnici, která Vás dovede k rybníku v části HRUŠOV (dobrá možnost odpočinku u vody), kde se napojíte na HRUŠOVSKÉ  STROMOŘADÍ a budete pokračovat po cyklotrase č. 8196. Jím, po překročení železniční trati, projdete až na kraj BRANDÝSA NAD LABEM. Tam na silnici odbočíte doleva a po 50 m doprava a kolem nemocnice dojdete do prostoru nad Penny Marketem, kde se u základní školy dáte doleva a po 50 m zase po doprava dolů jednosměrnou silnici do prostoru pod zámkem. Tam odbočíte doleva na most a budete pokračovat do Staré Boleslavi, kde cca 200 m před náměstím je po pravé straně CÍL (tělocvična s hřištěm, poznáte to i podle jídelny „U Karla IV“, která je v průčelí u silnice a zároveň podle vyvěšeného baneru „Podzimní stezka Polabím“).

NP_2_24.jpg
Trasa   N3 – 33 km

Až na kontrolu KUCHYŇKA (18 km) shodné s trasou 24 km. Pak se vrátíte zpět do vesnice (možnost občerstvení včetně jídla v restauraci u Vernerů – od 11 hod. – a sem by byla v případě špatného počasí i přesunuta kontrola). Z rozcestníku půjdete po červené přes obec směr MIŠKOVICE. Po obejítí obce přejdete stále po červené silnici směr Veleň, ale po cca 200 m odbočíte z červené doleva na účelovou komunikaci, která Vás dovede do PŘEZLETIC, kde se dáte doleva po cyklostezce 0034 do PODOLÁNKY. V Podolánce na rozcestí cyklostezek odbočíte doprava a stále po cyklostezce 0034 přejdete hlavní silnici a souběžně s červenou značkou dojdete do JENŠTEJNA, kde je samokontrola u vchodu na zříceninu hradu (razítko u pokladny). Z Jenštejna budete pokračovat po červené značce přes hlavní silnici do CVRČOVIC, kde se k červené připojí cyklotrasa č. 8196. Po ní odbočíte cca 1 km za Cvrčovicemi doprava a po účelové komunikaci dojdete do POPOVIC. Při vstupu do obce na silnici odbočíte doprava a po 200 m zase doleva na silnici, která Vás dovede k rybníku v části HRUŠOV (dobrá možnost odpočinku u vody), kde se napojíte na HRUŠOVSKÉ  STROMOŘADÍ a budete pokračovat po cyklotrase č. 8196. Jím, po překročení železniční trati, projdete až na kraj BRANDÝSA NAD LABEM. Tam na silnici odbočíte doleva a po 50 m doprava a kolem nemocnice dojdete do prostoru nad Penny Marketem, kde se u základní školy dáte doleva a po 50 m zase po doprava dolů jednosměrnou silnici do prostoru pod zámkem. Tam odbočíte doleva na most a budete pokračovat do Staré Boleslavi, kde cca 200 m před náměstím je po pravé straně CÍL (tělocvična s hřištěm, poznáte to i podle jídelny „U Karla IV“, která je v průčelí u silnice a zároveň podle vyvěšeného baneru „Podzimní stezka Polabím“).

NP_3_33.jpg

ČASOVÁ AKTIVIZACE KONTROLNÍCH  STANOVIŠŤ

KUCHYŇKA“ ve STARÉM BRÁZDIMU :  09,15 hod. – 14,00 hod.

„KOSTELEC n.L. – u fotbal. hřiště : 10,30 hod. – 13,30 hod.